Youka Mushishi

Description:

Youka Mushishi is the youngest of the clan heads, only a few years older than you. He is ridiculously gorgeous.

Bio:

Youka Mushishi

Sawagakure TheJ